Pology Oil Extraction Plant PJSC

До уваги акціонерів публічного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

До уваги акціонерів

публічного акціонерного товариства«Пологівський олійноекстракційний завод»!

 

Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Товариство), повідомляє про те, що 22 серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань) відбудуться позачергові Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 22 серпня 2016 року з    08 години 00 хвилин  до 08 години 45 хвилин   на 1-му поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складений станом на 24 годину 16 серпня  2016 року.

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2 Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.

3  Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.

4 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5  Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення та затвердження нових редакцій цих Положень.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1 По першому питанню порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів»:

«На час проведення Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу: 1) Заворотинська Раїса Михайлівна – голова комісії; 2) Бойко Олена Володимирівна – секретар комісії; 3) Лемішко Сергій Іванович – член комісії; 4) Близнюк Олена В’ячеславівна - член  комісії;  5) Рощупкін Сергій Вікторович - член комісії».

2 По другому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства»:

«Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів:

- для оголошення інформації з першого – п’ятого питань порядку денного Загальних зборів  доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до             5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви та закінчити за 2 години 00 хвилин;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – п’ятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування;

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

3 По третьому питанню порядку денного: «Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства»:

«1 Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на  приватне акціонерне товариство.

2 Змінити найменування Товариства:

2.1 Повне найменування Товариства:

- українською мовою –  з Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод» на Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод».

- російською мовою – з Публичное акционерное общество «Пологовский маслоэкстракционный завод»на Частное акционерное общество «Пологовский маслоэкстракционный завод».

- англійською мовою - з «Pology oil extraction plant» Public joint stock companyна «Pology oil extraction plant» Privatejoint stock company.

2.2 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – з  ПАТ «Пологівський ОЕЗ» на ПрАТ «Пологівський ОЕЗ».

- російською мовою – з ПАО «Пологовский МЭЗ» на ЧАО «Пологовский МЭЗ».

- англійською мовою – з «PologyOEP» PJSC  на «PologyOEP» PJSC».

4 По четвертому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства».

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та  вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

5 По п’ятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення та затвердження нових редакцій цих Положень».

«1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається.

4 Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, що додається.

5 Внести зміни до Положення про порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення в новій редакції, що додається».

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на власному веб – сайті Товариства: www.mezpology.zp.ua.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (2-й поверх адміністративної будівлі Товариства, кабінет юридичного управління), а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань).

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є член Наглядової Ради Товариства, начальник юридичного управління Дояр Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (06165) 23021.

 

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Голова Правління ПАТ «Пологівський ОЕЗ» О.В. Закарлюка

 

УВАГА!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ТОВАРИСТВА.

З метою недопущення застосування зазначених законодавчих обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, які відбудуться 22 серпня 2016 року, Товариство наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах в строк до 16 серпня  2016 року (до дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах).

За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися до депозитарної установи ТОВ «Пологівський реєстратор» за телефоном: (06165) 3-11-58.

© 2011-2019 Pology Oil Extraction Plant PJSC