ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Підсумки голосування на позачергових зборах акціонерів

Шановний акціонер Товариства!

 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі - Товариство), які відбулися                   22 серпня 2016 року (надалі – Загальні збори), а саме:

 

1 По першому питанню порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Загальними зборами 465427 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,64% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«На час проведення Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу: 1) Заворотинська Раїса Михайлівна – голова комісії; 2) Бойко Олена Володимирівна – секретар комісії; 3) Лемішко Сергій Іванович – член комісії; 4) Близнюк Олена В’ячеславівна - член  комісії;  5) Рощупкін Сергій Вікторович - член комісії».

 

2 По другому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства».

Загальними зборами 465427 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,64% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів:

- для оголошення інформації з першого – п’ятого питань порядку денного Загальних зборів  доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до             5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви та закінчити за 2 години 00 хвилин;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – п’ятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування;

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

 

3 По третьому питанню порядку денного: «Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства».

Загальними зборами 465427 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,64% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на  приватне акціонерне товариство.

2 Змінити найменування Товариства:

2.1 Повне найменування Товариства:

- українською мовою –  з Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод» на Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод».

- російською мовою – з Публичное акционерное общество «Пологовский маслоэкстракционный завод» на Частное акционерное общество «Пологовский маслоэкстракционный завод».

- англійською мовою - з «Pology oil extraction plant» Public joint stock company на «Pology oil extraction plant» Private joint stock company.

2.2 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – з  ПАТ «Пологівський ОЕЗ» на ПрАТ «Пологівський ОЕЗ».

- російською мовою – з ПАО «Пологовский МЭЗ» на ЧАО «Пологовский МЭЗ».

- англійською мовою – з «Pology OEP» PJSC  на «Pology OEP» PJSC».

 

4 По четвертому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства».

Загальними зборами 465427 голосами, що становить _100% голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,64% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

 

5 По п’ятому питанню порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення та затвердження нових редакцій цих Положень».

Загальними зборами 465427 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,64% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається.

4 Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, що додається.

5 Внести зміни до Положення про порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення в новій редакції, що додається».

 

 

 

 

Голова Правління Товариства      О.В. Закарлюка

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»