ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

До уваги акціонерів приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі – Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє що станом на 12 листопада 2018 року (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає              486 400 (чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) штук, з яких 469443 (чотириста шістдесят дев’ять тисяч чотириста сорок три) акції  є голосуючими.

 

14.11.2018 р.                         Т.в.о. Голови Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»    Д.В. Крилов

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»